Ю. Йовбак: «Прозора та адекватна система оцінювання – мірило навчального поступу учнів та індикатор якості освіти»

Ю. Йовбак: «Прозора та адекватна система оцінювання – мірило навчального поступу учнів та індикатор якості освіти»

Питання системи та критеріїв оцінювання учнів завжди було актуальним. Воно викликає інтерес у всіх учасників освітнього процесу, спонукає до обговорення та дискусій.

28 січня на базі Щасливського НВК відбувся науково-педагогічний семінар з теми «Проблеми впровадження компетентнісного підходу в системі оцінювання навчальних досягнень учнів». У рамках даного заходу вчителі мали на меті донести до аудиторії і теоретичні питання з проблеми, а також поділитися дослідженнями, спостереженнями та висновками із власного досвіду. Своїм баченням сучасної системи оцінювання поділилися і запрошені колеги із Дударківської загальноосвітньої школи.

Семінар окреслив таке коло ключових питань: Чи справедливо і правильно вчителі оцінюють навчальні здобутки учнів? Що у роботі освітян заслуговує на підтримку, а що варто вдосконалити? Які кроки потрібно зробити, щоб оцінювання було більш адекватним? Іншими словами, вчителі ОНЗ Щасливський НВК дали самооцінку своїй роботі у системі оцінювання діяльності дітей, їхніх компетентностей.

Результати обговорення проблеми семінару довели, що сучасне оцінювання не зводиться тільки до виявлення недоліків, а включає в себе і перспективні схеми вдосконалення освітнього процесу. Це не фіксація результатів, а рубіж, за яким іде підвищення якості освіти.

Враховуючи зміни у підходах в рамках НУШ, маємо підкреслити, що сьогодні процес оцінювання має обов’язково бути прозорим та зрозумілим для всіх учасників навчального процесу. При цьому оцінювання діяльності дитини на уроці має ґрунтуватися на врахуванні рівня досягнень з урахуванням ключових компетентностей.

Діти та їхні батьки повинні отримувати інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень від учителів, тренерів, вихователів. Інформування з цього питання має здійснюватися як в усній формі, так і через інформаційні стенди, соціальні мережі.

Відтак, система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна:

· мати чіткі і зрозумілі вимоги до результатів навчання;

· дозволяти гарантовано досягати і перевищувати ці результати;

· заохочувати учнів апробовувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;

· розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

· використовувати самооцінювання та взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

При цьому критерії, запропоновані МОН, є своєрідним каркасом для вироблення системи оцінювання в закладі освіти. Крім того, у своєму практичному застосуванні в школі вона потребує постійного моніторингу з боку керівництва закладу освіти.

Окремої уваги у полі методичної роботи школи заслуговує формувальне оцінювання, яке може і має бути використаним у початковій, основній та старшій школі. При даному підході критерії навчання визначаються вчителем (із поступовим залученням до цього процесу учнів) з обов’язковим орієнтуванням на вимоги Державного стандарту та врахуванням специфіки виду роботи.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

· педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

· аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

· самооцінювання і взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

· оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

· застосування прийомів отримання зворотнього зв’язку учнями навчального матеріалу.

Це дозволяє відстежити особистісний розвиток дитини та хід опанування нею навчального досвіду.

Перспективою роботи школи у галузі удосконалення системи оцінювання стане робота з моніторингу її якості, формування відповідального ставлення до результатів навчання здобувачів освіти, забезпечення відкритості, прозорості та адекватності системи оцінювання.

Але яке б питання, стосовно даної проблеми не обговорювалося, ми повинні пам’ятати просту істину: «Оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання».

Про закінчення 2019-2020 навчального рокуПро закінчення 2019-2020 навчального року

Онлайн конференція про закінчення 2019-2020 навчального року Сьогодні, 22 квітня 2020 року відбулася онлайн конференція з питань закінчення 2019-2020 навчального року, під час якої в.о. ...

Колонка директора

До Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війніДо Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

До Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Правічні схили, предківські причали, Билинами оспівані холми Мовчали скорбно, і велично ждали, ...

Колонка директора

«Школа – осередок єдності громади та її майбутнє»«Школа – осередок єдності громади та її майбутнє»

«Школа – осередок єдності громади та її майбутнє» (ЗІ ЗВІТУ ДИРЕКТОРА ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ) Традиційно, по закінченню навчального року, ми маємо нагоду зробити аналіз нашої роботи ...

Колонка директора