Зарахування до школи

Список дітей, які зараховані до першого класу 2021 – 2022 н. р.


Про зарахування учнів до 1 класу на 2021-2022 навчальний рік Опорного навчального закладу

 «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2021-2022н.р. та коли закінчується?

 З 1 лютого  2021 р. розпочинається  прийом  документів для вступу дитини в перший клас ОНЗ Щасливський НВК. 31 травня закінчується.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

– заяву про зарахування,

– копію свідоцтва про народження дитини (пред’являється оригінал);

– оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089

– карта профілактичних щеплень (форма 063/0).

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

Першочергово до 1 класу зараховуються діти,

  • місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально, а саме: до 1-4 класів Щасливе, Табір; до 5-11 класів – Щасливе, Проліски, Табір,

а також діти:

  • які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі,
  • є дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

Міністерство рекомендує батькам дітей орієнтуватися на перелік документів, що відповідно до чинного законодавства підтверджують чи потенційно можуть підтверджувати місце проживання дитини чи одного з її батьків, зокрема:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

 8) довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207);

 9) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866);

10) акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

11) будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків. 

Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

Батьки мають право вільного вибору закладу освіти. Батьки (один із батьків) мають право подати необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти для зарахування на вільні місця. Такі вільні місця можуть з’явитися в закладі освіти після 1 червня, коли будуть зараховані діти, місце проживання яких було підтверджене відповідним документом.

Заклад освіти оприлюднює кількість таких вільних місць впродовж двох робочих днів з дня їх появи. На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування.

 Етапи організаційних заходів: 

  • З 01 лютого 2021 року по 31 травня 2021 року здійснюється прийом документів дітей та зарахування, які проживають на закріпленій території обслуговування, тобто в мікрорайоні закладу освіти.
  • З 01 червня 2021 року по 15 червня 2021 року прийом документів та зарахування дітей на вільні місця.
  • До 01 вересня керівник освітнього закладу видає наказ про зарахування.

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

Шановні батьки майбутніх першокласників, діти яких не відвідують дошкільні заклади. Для ваших дітей щосереди будуть організовані заняття. З їх тематикою можна ознайомитися на сайті.

Заняття проходитимуть кожної середи о 14.10 у кабінеті №212.

10.02.2021. Вч. Карпенко Л.А.

Знайомство. Школа

Мета: познайомитися з учнями; повторити правила спiлкування з дорослими, однолiтками; ознайомити учнiв iз зошитом в клітинку, вимогами до оформлення зошита; повторити назви геометричних фiгур; поняття «ліворуч», «праворуч».

17.02.2021. Вч. Племянник І.М.

Школа. Навчальнi речi

Мета: ознайомити учнiв iз новими словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у клiтинку; виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей.

24.02.2021. Вч. Білик С.П.

Кольори. Письмо прямих і похилих ліній.

Мета: ознайомити дiтей iз назвами кольорiв; збагачувати лексичний запас; вчити будувати речення; уточнити i поглибити уявлення дiтей про процес i результат лiчби; розкрити правила лiчби. давати первісні знання про органи артикуляційного апарату; готувати дітей до навчання грамоті (письму).

03.03.2021. Вч. Рудківська Т.Д.

Овочi. Фрукти. Усна лічба. Числа від 1 до 5. Поняття «попереднє», «наступне» число.

Мета: Розширювати словник, збагачувати знання дітей про овочі, фрукти, розвивати зв’язне мовлення, уміння будувати речення українською мовою, розвивати інтерес до навчання; учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою; розвивати дрібні м’язи руки; продовжити формувати уявлення про число та рахунок; ввести поняття «попереднє», «наступне» число.

10.03.2021. Вч. Карпенко Л.А.

Моя сім’я. Цифри від 6 до 10. В країні геометричних фігур.

Мета: Розширювати і поповнювати знання дітей про сім’ю. Розвивати зв’язне мовлення,вміння спілкуватися з однолітками. Розвивати вміння робити звуковий аналіз слів та навички письма в зошиті. Ознайомити з цифрами 5 – 10. Вчити розпізнавати геометричні фігури. Вдосконалювати вміння правильно користуватись письмовим приладдям. Розвивати кисті рук, готувати до письма.

17.03.2021. Вч. Племянник І.М.

Одяг. Взуття. Проведення різноманітних ліній.

Мета: ознайомити дiтей iз новими словами; продовжувати розвивати мовлення дiтей; пояснити змiст дiї додавання; навчити дiтей складати i читати приклади за практичними дiями i малюнками.

24.03.2021. Вч. Білик С.П.

Посуд. Графічний диктант

Мета: ознайомити учнiв iз новими словами, багатозначними словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у косу лінію; вчитися працювати на пепері в кітинку, виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей, інтерес до навчання.

07.04.2021. Вч. Рудківська Т.Д.

Ми мислимо творчо

Мета: вчити творчо мислити, далі вчити класифікувати предмети; розвивати зорове сприйняття та уважність; виховувати інтерес до навчання.

14.04.2021. Вч. Карпенко Л.А.

Інструменти

Мета: розширювати словник, збагачувати знання дітей про інструменти, розвивати зв’язне мовлення, уміння будувати речення українською мовою, розвивати інтерес до навчання; готувати дітей до навчання грамоті (письму); учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою; розвивати дрібні м’язи руки; виховувати інтерес до навчання, школи.

21.04.2021. Вч. Племянник І.М.

В країні ввічливості

Мета: учити використовувати ввічливі слова у різних ситуаціях, розвивати фонематичний слух, зорове сприйняття, наочно-образне мислення, підвищувати рівень саморегуляції під час виконання письмових дій, виховувати ввічлливе ставлення один до одного.

28.04.2021. Вч. Білик С.П.

Моя країна

Мета: вчити дітей творчо мислити, збагачувати знання дітей про рідну країну, розвивати мовлення, вміння висловлювати свої думки аналізувати предмети; розвивати логічне мислення, вправлятися у прямій та зворотній лічбі.виховувати патріотичні почуття.

05.05.2021. Вч. Рудківська Т.Д.

Транспорт. Абетка пішохода

Мета: збагачувати знання дітей про різні види транспорту, формувати практичні навички виконання правил дорожнього руху, розвивати асоціативне мислення, репродуктивну уяву, логічне мислення та саморегуляцію; виховувати самостійність, акуратність.

12.05.2021. Вч. Карпенко Л.А.

Моє рідне село

Мета: формувати системне бачення світу, вміння висловлювати свої думки, просторові уявлення; розвивати вміння орієнтуватися на аркуші паперу, логічне мислення.

19.05.2021. Вч. Племянник І.М.

Що ми знаємо та вміємо?

Мета: підвести підсумок підготовчих занять майбутніх першокласників.

Розвивати мовлення, вміння висловлювати свої думки, мислення.

Виховувати любов і повагу до своїх родин, пожати старших, берегти природу.