Правила поведінки

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОНЗ ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК

Життя школи керується правилами, які визначені всіма, відомі й зрозумілі всім та прийнятні для всіх.

Правила ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, принципах демократії та прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.

І. Правила щодо фізичної та психологічної безпеки

Ми у безпеці

Школа – це безпечне освітнє середовище, у якому комфортно й затишно всім учасникам навчального процесу.

 1. Школа – це територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, спиртним напоям, тютюновим виробам та наркотичним речовинам.
 2. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.
 3. У разі скоєння проти учня протиправних дій, потрібно звернутися до класного керівника, психолога, соціального педагога, представника адміністрації.
 4. Учасники освітнього процесу дотримуються в закладі правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності під час уроків та в позаурочний час.

ІІ. Правила спілкування та взаємодії

Ми ввічливі

Усі люди народжуються  вільними та рівними  у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, планують свої стосунки в дусі братерства та ввічливості, дотримуються етичних норм поведінки.

 1. Спілкуються в закладі державною мовою, дотримуючись етичних норм спілкування.
 2. Учасники освітнього процесу дотримуються «Золотого правила»: «Стався до інших так, як би ти хотів щоб ставилися до тебе».
 3. Спілкуються в закладі державною мовою, дотримуючись етичних норм спілкування
 4. Стосунки між працівниками школи, здобувачами освіти та їхніми батьками будуються на взаємоповазі та довірі.
 5. Ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки для всіх учасників освітнього процесу. Вони висловлюють свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших людей.
 6. Здобувачі освіти чемні, шанують старших та піклуються про молодших.
 7. Учні слухають і чують вчителя та один одного.
 8. До класу учні приходять завчасно, займають своє робоче місце, готують все необхідне.
 9. Верхній одяг учня протягом занять знаходиться у спеціально відведеному для цього місці.
 10. Мобільний телефон та інші ґаджети використовуються лише в позаурочний час. Під час навчання використовуються з дозволу вчителя лише з освітньою метою.
 11. Учні, їхні батьки, учителі та інші працівники школи дбають про авторитет та імідж закладу, примножують його традиції.

ІІІ. Правила успішного навчання

Ми старанні та наполегливі в навчанні

Навчання здійснюється протягом усього життя. Освіта спрямовується на розвиток особистості.

 1. Учні відповідально ставляться до навчання, старанно працюють на уроці та виконують домашні завдання.
 2. Учні навчаються, дотримуючись принципу академічної доброчесності.
 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії оцінювання є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх.
 4. Учні прагнуть до саморозвитку, беруть активну участь у творчих конкурсах, змаганнях тощо.