ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОНЗ ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК

Ю. ЙОВБАК: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ЩАСЛИВСЬКУ ШКОЛУ НАЙЛІПШОЮ, ШКОЛОЮ БЕЗ ПОРАЗОК ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ. ЗАКІНЧУЮЧИ ЇЇ, УЧНІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕКОНАНИМИ В СВОЇХ ТАЛАНТАХ І ЗДІБНОСТЯХ, СВОЄМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РІВНІ. ЦЕ ДОПОМОЖЕ ЇМ У МАЙБУТНЬОМУ СТАТИ УСПІШНИМИ ГРОМАДЯНАМИ».

Життя школи керується правилами, які визначені всіма, відомі й зрозумілі всім та прийнятні для всіх. Вони включають в себе все те, що позитивно впливає на навчальний процес в цілому, на дисципліну, на атмосферу в школі.ОНЗ Щасливський НВК удосконалив та упорядкував правила поведінки учасників навчального процесу. Пропозиції щодо переліку цих правил надавали вчителі на педрадах, учні на засіданнях Шкільного дому та батьки на онлайн-конференціях. Усі зійшлися на тому, що найголовнішим принципом є повага один до одного, створення такої моделі освітнього середовища, яка б стала майданчиком для успішного старту дитини у доросле майбутнє.Правила ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, принципах демократії і прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.І. Правила щодо фізичної та психологічної безпеки / Ми у безпеціШкола – безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу.

 • Школа – це територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, спиртним напоям, тютюновим виробам та наркотичним речовинам.
 • Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.
 • У разі скоєння проти учня протиправних дій, потрібно звернутися до класного керівника, психолога, соціального педагога чи адміністрації.
 • Учасники освітнього процесу дотримуються в закладі правил пожежної безпеки, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час уроків та після їх закінчення.
 • Навчальне та спортивне обладнання використовується безпечно та за призначенням.
 • Під час перерв учні грають у безпечні ігри, не застосовують фізичну силу.
 • Залишати територію школи можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками).

ІІ. Правила спілкування та взаємодії / Ми ввічливіВсі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю, планують свої відношення в дусі братерства та ввічливості, дотримуються етичних норм поведінки.

 • Учасники освітнього процесу дотримуються «Золотого правила» : стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе.
 • Спілкуються в закладі державною мовою, дотримуючись етичних норм спілкування.
 • Стосунки між здобувачами освіти, педагогами, батьками та персоналом школи будуються на взаємоповазі та довірі.
 • Ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки для всіх учасників освітнього процесу. Вони висловлюють свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших людей.
 • Здобувачі освіти чемні, шанують старших та піклуються про молодших.
 • Учні слухають і чують вчителя та один одного.
 • До класу вчителі та учні приходять без запізнень, за 10-15 хвилин до навчальних занять, займають своє робоче місце, готують все необхідне.
 • Верхній одяг учня протягом занять знаходиться у спеціально відведеному для цього місці.
 • Мобільний телефон та ґаджети використовуються лише в позаурочний час або за потребою під час навчання.
 • Учитель, учні, батьки та інші працівники школи дбають про авторитет та імідж закладу.

ІІІ. Правила успішного навчання /Ми старанні та наполегливі у навчанніНавчання протягом усього життя. Освіта має бути спрямована на розвиток особистості.

 • Учні серйозно ставляться до навчаються, старанно виконують домашні завдання.
 • Учні поважають цінності та традиції своєї школи.
 • Учні беруть активну участь у житті шкільної спільноти, сільської громади.
 • Учні навчаються дотримуючись принципу академічної доброчесності.

Учителі мають право на:- педагогічну ініціативу;- академічну свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;- розроблення і впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, методик компетентнісного навчання.Оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії оцінювання є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх.

Ю. Йовбак: Нехай 1 вересня стане для всіх нас початком наполегливої праці, кроком у світ пізнання і відкриттівЮ. Йовбак: Нехай 1 вересня стане для всіх нас початком наполегливої праці, кроком у світ пізнання і відкриттів

Ю. Йовбак: Нехай 1 вересня стане для всіх нас початком наполегливої праці, кроком у світ пізнання і відкриттів 1 вересня – особливе свято. Завжди світлий ...

Колонка директора

КарантинКарантин

Карантин Шановні учні, батьки, вчителі! Нагадуємо, що освітній процес, тренувальний процес, заняття в гуртках та студіях в ОНЗ Щасливський НВК та Пролісківській філії тимчасово призупинено ...

Колонка директора

До Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війніДо Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

До Дня пам’яті та примирення, Свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Правічні схили, предківські причали, Билинами оспівані холми Мовчали скорбно, і велично ждали, ...

Колонка директора