Поради логопеда

Поради логопеда Євгенії Леонідівни Хомуткової батькам майбутніх першокласників

Якщо усне мовлення дитина опанувала ще перед школою, то писемним їй ще належить оволодіти. Чим краще буде розвинене усне мовлення, тим легше дитина буде опанувати читання й письмо. У багатьох дітей часто спостерігається нерізко виражене відставання у мовленнєвому розвитку, яке в дошкільному віці зазвичай не привертає до себе особливої уваги батьків, проте в подальшому може перешкоджати якісному навчанню і привести до появи специфічних помилок, зокрема на уроках української мови.

Дуже важливо виявити навіть найнезначніші відхилення мовленнєвого розвитку та виправити їх до початку навчання дитини грамоти. Батькам слід знати, що при нормальному мовленнєвому розвитку всі недоліки у вимові звуків дошкільником повинні зникнути не пізніше шестирічного віку.

Показники мовленнєвого розвитку:

– володіє правильною звуковимовою;

– регулює дихання і темп у процесі мовлення;

– володіє силою, висотою, тембром голосу;

– розуміє значення мовлення для людини;

– використовує мову в різних цілях;

– ефективно спілкується рідною мовою;

– розрізняє рідну й чужу мови, виявляє інтерес до них;

– має збалансований словниковий запас із кожної сфери життєдіяльності;

– розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;

– веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;

– дотримується мовленнєвого етикету у спілкуванні;

– самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;

– вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, складає і відгадує загадки;

– має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, вичленовує їх із мовленнєвого потоку;

– володіє елементарними навичками роботи із схемами речення, складовими і звуковими схемами слів;

– має навички звукового аналізу простих слів;

– цікавиться читанням, робить спроби читати;

– правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку;

– орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінованою основою;

– координує рухи очей і кисті руки та впевнено рухається по площині, вздовж рядка при виконанні графічних завдань.

Однією з необхідних умов опанування грамоти є чітке розрізнення дитиною всіх звуків мови на слух. Запис будь – якого слова передбачає уміння визначити кожен звук та склад слова по черзі і позначити їх відповідними буквами. Якщо ж деякі звуки здаються малюкові однаковими, то йому важко буде вибирати під час письма букви, відповідні цим звукам. Наприклад, у разі нерозрізнення на слух пари звуків [б] – [п] дитина не знатиме, яка перша буква – Б або П – має бути написана в словах «балка», «бабка», «булка».

Для перевірки слухової диференціації звуків доберіть картинки, на яких зображене розрізняється лише одним приголосним звуком, який слід перевірити. Дитина може розрізняти слова (наприклад, «білка»-«пилка», «коза»-«коса», «ніч»-«піч») лише за умови сформованості фонематичного сприймання, чіткої диференціації звуків. Зверніть увагу, що за нормального мовленнєвого розвитку розрізнення всіх звуків на слух, а отже, і правильний вибір за змістом картинок, доступний дітям з дворічного віку. Крім того, важливо знати, що нерозрізнення дитиною деяких звуків на слух є основною причиною їх заміни в усному мовленні, а надалі – й на письмі. Пропоную деякі ігри, що стануть вам у пригоді.

Завдання 1

Запропонуйте дитині плеснути в долоньки, коли вона почує запропонований звук ( наприклад, звук К):

– серед інших звуків:

А-П-Х-К-М-К-Р-Т-К-Х-Д-К-П

– в звукосполученнях:

Ка-Ха-Та-Ак-Ах-Ок-Ки-Ти-Хе-Ке-Та-Ма-Ки-Су-Ук-Оп-Іх

– на початку слова:

Кит, Том, сом, кущ, карта, мавпа, хліб, тин, квасоля, коса, коза, хата, хвіст, тісто, катер, клоун, телефон, кухар.

– в слові:

Куртка, хмара, молоко, квітка, папуга, перука, ніж, нитка, сік, пес, хліб, часник, кукурудза, чайник, печиво, холод, холодильник.

Завдання 2

Запропонуйте дитині назвати  як можна більше слів, які починаються  із запропонованого звука ( наприклад, звука А ).

Завдання 3

Запропонуйте дитині назвати як можна більше слів, які закінчуються запропонованим звуком ( наприклад,  звуком О).

Завдання 4

«Звуковий ланцюжок»

Дорослий  називає слово  і кидає м’яч.  Дитина повинна зловити м’яч і  придумати слово, яке починається на останній звук попереднього слова і кинути м’яч дорослому.

Завдання  5

Запропонуйте дитині виконати наступні завдання:

–        Підібрати слово, яке починається на останній звук слова СТІЛ.

(наприклад: лев, ластівка, лелека, лампа)

–        Згадати назву пташки, в назві якої був би останній звук слова СИР.

(Горобець, ворона, сорока, яструб, грак, жайворонок)

–        Підібрати слово, яке починається на останній звук слова ДИВАН  (Нитка, ножиці, носоріг, Наташа, Неля)

–        Назвати фрукт, назва якого починається на останній звук слова ГОРА (Апельсин, ананас, абрикос, айва )

–        Назвати тварину, в назві якої є перший звук слова ЗУБ

(Заєць, зебра, коза, зубр)

–        Назвати овочі, в назвах яких є останній звук слова ПАР

(Редиска, картопля, огірок, морква, перець)

Завдання 6

Попросіть дитину закінчити чистомовки:

Жа-жа-жа – ми побачили …(вужа)

Ар-ар-ар – загудів …(комар)

Рона-рона-рона – летить … (ворона)

Рока-рока-рока –  на дереві сидить … (сорока)

Ор-ор-ор – росте в лісі … (мухомор)

Ав-ав-ав – не лови … (гав)

Ва-ва-ва – книжка  … (нова)

Ву-ву-ву – вип’ємо … (каву)

Ув-ув-ув – новину … (почув)

Во-во-во – намальовано  …(криво)

Ов-ов-ов – накололи  … (дров)

Ив-ив-ив – я квіти …(полив)

Ви-ви-ви – чорні  … (брови)

Ма-ма-ма —  холодна  …(зима)

Ом-ом-ом —  помиємо з … (милом)

Та-та-та — спіймали … (кота)

На-на-на — тепла  … (весна)

Ду-ду-ду — у кіно  … (піду)

Ім-ім-ім — збудуємо  … (дім)

Завдання 7

Спробуйте разом з дитиною придумати чистомовки зі словами:

Корова, сорока, печиво, доміно.

Наприклад:  Рова-рова-рова –їсть траву корова.

                      Рока-рока-рока- на дереві сидить сорока.

                      Ечиво-ечиво-ечиво-  пече мама печиво.

                      Но-но-но- діти грають в доміно.

Завдання 8

Запропонуйте дитині послухати рядочки і закінчити їх звукосполученням, що повторюється в кожному з цих слів:

Сани, сало, сад, оса –  у словах ми чуєм … (СА)

Сонце, сом і колесо – у словах ми чуєм … (СО)

Сумка, сукня, суп, несу – у словах ми чуєм …(СУ)

Синку, сиру принеси – у словах ми чуєм … (СИ)

Семен серветки принесе – у словах ми чуєм …(СЕ)

Шапка, шафа, шар, лоша – у словах ми чуєм .. (ША)

Шуруп, шуба, шум, ношу – у словах ми чуєм .. (ШУ)

Шепіт, шелест і лише – у словах ми чуєм …(ШЕ)

Шибка, шити, шип, пиши – у словах ми чуєм …(ШИ)

Шорти, шостий, хорошо – у словах ми чуєм …(ШО)

Шість, шістсот, товариші – у словах ми чуєм … (ШІ)

Чайник, чайка, чай, курча — у словах ми  чуєм ….

Черешня, чебурек, плече —у словах ми чуєм ….

Чубчик, чудо, чум, кричу —у словах ми чуєм ….

Чимдуж, чиж, чирик, мовчи —у словах ми чуєм ….

Чільний, чітко, чіп, мечі —у словах ми чуєм ….

Завтра, зала, залп, лоза —у словах ми чуєм ….

Зима, зимонька, вози —у словах ми чуєм ….

Земля, зеленка і безе —у словах ми чуєм ….

Зубило, зуб, козу, везу —у словах ми чуєм ….

Зіна зілля рве козі —у словах ми чуєм …

Жакет, жаба, ведмежа —у словах ми чуєм …

Жорна, жолуді, пежо —у словах ми чуєм …

Жінка, жіночка, ножі —у словах ми чуєм …

Журавля й жука держу —у словах ми чуєм …

Жилет, жирафа, жир, лежиу словах ми чуєм …

Завдання 9

«Слово розсипалося»

Поясніть дитині, що всі слова розсипалися на звуки, а вона повинна скласти з них слова. Дорослий називає окремо кожен звук, а дитина – слово:

К О М А Р  (комар)                                                    П А Л К А

Ж У К                                                                          Ш А Ф А

О С А                                                                          Л А К

М У Х А                                                                      Ч А Й

М Е Т Е Л И К                                                            К А В А

Завдання 10

Запропонуйте дитині послухати речення та виправити помилки:

Снігова баба ліпила дітей.

Взимку із сніжинок падає небо.

Взимку шубки та рукавички одягнули діток.

Взимку годівниця прилетіла до пташок.

Рама мила маму.

Влітку шорти та футболки одягнули діток. Город росте на помідорі.