Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність це – «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/ або наукових (творчих) досягнень» (частина 1 статті 42 Закону України «Про освіту»).

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

  1. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  2. надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;
  3. контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;
  4. об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:

  1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
  2. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  3. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  4. надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ_ПРО-АКАДЕМІЧНУ_ДОБРОЧЕСНІСТЬ_