ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОНЗ ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК

Ю. ЙОВБАК: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ЩАСЛИВСЬКУ ШКОЛУ НАЙЛІПШОЮ, ШКОЛОЮ БЕЗ ПОРАЗОК ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ. ЗАКІНЧУЮЧИ ЇЇ, УЧНІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕКОНАНИМИ В СВОЇХ ТАЛАНТАХ І ЗДІБНОСТЯХ, СВОЄМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РІВНІ. ЦЕ ДОПОМОЖЕ ЇМ У МАЙБУТНЬОМУ СТАТИ УСПІШНИМИ ГРОМАДЯНАМИ».

Життя школи керується правилами, які визначені всіма, відомі й зрозумілі всім та прийнятні для всіх. Вони включають в себе все те, що позитивно впливає на навчальний процес в цілому, на дисципліну, на атмосферу в школі.ОНЗ Щасливський НВК удосконалив та упорядкував правила поведінки учасників навчального процесу. Пропозиції щодо переліку цих правил надавали вчителі на педрадах, учні на засіданнях Шкільного дому та батьки на онлайн-конференціях. Усі зійшлися на тому, що найголовнішим принципом є повага один до одного, створення такої моделі освітнього середовища, яка б стала майданчиком для успішного старту дитини у доросле майбутнє.Правила ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, принципах демократії і прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.І. Правила щодо фізичної та психологічної безпеки / Ми у безпеціШкола – безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу.

 • Школа – це територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, спиртним напоям, тютюновим виробам та наркотичним речовинам.
 • Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.
 • У разі скоєння проти учня протиправних дій, потрібно звернутися до класного керівника, психолога, соціального педагога чи адміністрації.
 • Учасники освітнього процесу дотримуються в закладі правил пожежної безпеки, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час уроків та після їх закінчення.
 • Навчальне та спортивне обладнання використовується безпечно та за призначенням.
 • Під час перерв учні грають у безпечні ігри, не застосовують фізичну силу.
 • Залишати територію школи можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками).

ІІ. Правила спілкування та взаємодії / Ми ввічливіВсі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю, планують свої відношення в дусі братерства та ввічливості, дотримуються етичних норм поведінки.

 • Учасники освітнього процесу дотримуються «Золотого правила» : стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе.
 • Спілкуються в закладі державною мовою, дотримуючись етичних норм спілкування.
 • Стосунки між здобувачами освіти, педагогами, батьками та персоналом школи будуються на взаємоповазі та довірі.
 • Ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки для всіх учасників освітнього процесу. Вони висловлюють свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших людей.
 • Здобувачі освіти чемні, шанують старших та піклуються про молодших.
 • Учні слухають і чують вчителя та один одного.
 • До класу вчителі та учні приходять без запізнень, за 10-15 хвилин до навчальних занять, займають своє робоче місце, готують все необхідне.
 • Верхній одяг учня протягом занять знаходиться у спеціально відведеному для цього місці.
 • Мобільний телефон та ґаджети використовуються лише в позаурочний час або за потребою під час навчання.
 • Учитель, учні, батьки та інші працівники школи дбають про авторитет та імідж закладу.

ІІІ. Правила успішного навчання /Ми старанні та наполегливі у навчанніНавчання протягом усього життя. Освіта має бути спрямована на розвиток особистості.

 • Учні серйозно ставляться до навчаються, старанно виконують домашні завдання.
 • Учні поважають цінності та традиції своєї школи.
 • Учні беруть активну участь у житті шкільної спільноти, сільської громади.
 • Учні навчаються дотримуючись принципу академічної доброчесності.

Учителі мають право на:- педагогічну ініціативу;- академічну свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;- розроблення і впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, методик компетентнісного навчання.Оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії оцінювання є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх.

Ю. Йовбак: Готуємось до школи разом: поради батькамЮ. Йовбак: Готуємось до школи разом: поради батькам

Ю. Йовбак: Готуємось до школи разом: поради батькам Літо стрімко добігає кінця. Попереду 1 вересня – чудове й хвилююче свято – День Знань! Для кожного ...

Колонка директора

«Турбота про рідний край – наш споконвічний обов’язок»«Турбота про рідний край – наш споконвічний обов’язок»

«Турбота про рідний край – наш споконвічний обов’язок» (22 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ) Уже більше половини століття увесь світ традиційно відзначає день Землі 22 ...

Колонка директора

Сумлінність рятує життя та здоров’яСумлінність рятує життя та здоров’я

Сумлінність рятує життя та здоров’я Останнім часом карантинні обмеження стали невід’ємною частиною нашого буденного життя. Без сумніву, вони принесли значні зміни. І ми звикли до ...

Колонка директора