До людей так ставитися треба, як ти б хотів, щоб ставились до тебе.

До людей так ставитися треба, як ти б хотів, щоб ставились до тебе.

Сьогодні школа не лише освітній ресурс, а й простір розвитку та співпраці як всередині, так і по відношенню до зовнішнього світу.

Захищеність особистості від негативного впливу фізичних, психологічних, соціальних та інформаційних факторів – є основою безпеки освітнього середовища. Організаційна культура школи ґрунтується на взаємодії, свободі на рівні відповідальності, безпеці й довірі. А це можливо за чіткого розуміння усіма, що можна робити, а чого ні.

Серед позитивних факторів, що впливають на освітнє середовище –  відкритість, доброзичливість, схвалення, толерантність, залученість кожного.

Доведено, що учень навчається, а не вчитель «вливає йому знання до голови». Якщо дитина не буде вмотивована до засвоєння правил поведінки, то, незважаючи на значні зусилля педагога, вона не опанує нових знань і вмінь. 

Щоб учень став автором і суб’єктом процесу опанування правилами поведінки, необхідно посилювати в нього почуття власної гідності,  значущості та формувати емоційне зацікавлення, бажання брати на себе відповідальність за свої дії. 

Правила поведінки дають впевненість у собі, психологічний комфорт, рівновагу, адекватну самооцінку, краще засвоєння знань, більше можливостей, в цілому безпеку.

Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини. У практиці роботи закладів освіти встановлення правил поведінки асоціюється з обмеженнями та шкільною муштрою. Разом з тим, розуміння учасниками освітнього процесу того, що від них очікується, дає відчуття впевненості та, позитивно впливає на дисципліну й атмосферу у закладі. До вироблення правил поведінки важливо залучати всіх учасників освітнього процесу, дотримуючись принципу взаємоповаги та мотивації позитивної поведінки.

Дотримуючись алгоритму вироблення правил поведінки у закладі, ми проаналізували «очікування» щодо поведінки учасників освітнього процесу, тобто створили ідеальну модель поведінки для всіх учасників освітнього процесу.

В ідеалі в школі мають існувати чіткі правила щодо того, як себе треба поводити, чого не можна робити і якими будуть наслідки. Школярі мають знати свої обов’язки і права та що робити, коли хтось їх порушує. А на практиці?

Встановлено, що значна кількість учнів  не  виконує шкільні  вимоги, створює   труднощі під час спілкування з педагогами та  однолітками. Рішення цієї проблеми лежить у досягненні школярами комфорту в  освітньому середовищі як стану та якісної характеристики їхньої діяльності. Запитання до аудиторії. Чому школярі знають, але порушують правила? На думку старшокласників через брак сили волі, бажання «випендритися», робити навпаки.

Правила побудовані на позитивному сприйнятті і не містять заборон чи опису покарань. Питання безпеки потребували більш точних формулювань, у той час як правила, що стосуються поведінки та взаємодії у школі (або класі), мають більш широке формулювання. 

На етапі ознайомлення з правилами поведінки учасників освітнього процесу, обговорення їх і коригування у школі спільно з психологічною службою проведено інтерактивне заняття зі старшокласниками.  Робота в групах дала змогу ознайомитися з переліком правил, обговорити їх. В невимушеній дружній атмосфері діти висловлювали власні думки щодо важливості, формулювання правил, пропонували доповнення. Нам була важлива думка кожного. 

Неможливо нав’язати правила сучасним дітям.  Так само не просто створити універсальні правила для всіх учасників освітнього процесу.  

TALENT SHOWTALENT SHOW

TALENT SHOW У стінах ОНЗ Щасливський НВК було проведено свято для учнів початкової школи, на якому наймолодші любителі англійської мови проявили безліч талантів. Глядачі із ...

Новини

ЗМІНЮЄМО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ОНЗ «ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК»: нова зона для рекреаціїЗМІНЮЄМО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ОНЗ «ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК»: нова зона для рекреації

ЗМІНЮЄМО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ОНЗ «ЩАСЛИВСЬКИЙ НВК»: нова зона для рекреації Одними з пріоритетних напрямків роботи Щасливського НВК є оновлення та вдосконалення освітнього середовища, в яке ...

Новини